Wrzesień 2011

Rozpoczęły się pierwsze prace na działce, na której powstanie stacjonarne hospicjum dla dzieci. Na początek wykarczowano rosnące na niej krzaki, przygotowując teren pod dalsze prace.

Grudzień 2011

Kwiecień 2012

23 kwietnia w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji na budowę budynku hospicjum dla dzieci.
A więc ruszamy! Przed nami długa droga budowy, z pewnością niełatwa, ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak stacjonarny dom hospicyjny dla dzieci jest w naszym regionie potrzebny.


Maj 2012

Na plac budowy stacjonarnego hospicjum dla dzieci wjechał sprzęt budowlany. Rozpoczęły się prace związane z niwelacją terenu i jego przygotowaniem pod budowę fundamentów budynku.

19 czerwca – wmurowanie kamienia węgielnego

We wtorek, 19 czerwca 2012 r. o godzinie 12.00 przy ulicy Dickmana w Gdyni odbyła się uroczystość podpisania Aktu Erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę domu hospicyjnego dla dzieci. W obecności wielu zaproszonych gości historyczny dokument podpisał Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek GłódĽ, Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek oraz Dyrektor Stowarzyszenia Hospicjum im.
św. Wawrzyńca Ks. Grzegorz Miloch. Stacjonarne hospicjum dla dzieci będzie pierwsza tego typu placówką na Pomorzu. To wspólne dzieło Gminy Gdynia i Stowarzyszenia Hospicjum im.
św. Wawrzyńca, powstające dzięki ofiarności bardzo wielu ludzi oraz przyjaciół Hospicjum.
Stacjonarne hospicjum to miejsce, w którym nieuleczalnie chore dzieci otrzymają fachową pomoc medyczną, ale również uśmiech i wiele życzliwości. Znajdą się w nim kolorowe pokoje dla dzieci, skrzydło dla młodzieży, pokoje dla rodziców, sala zabaw, sala komputerowa, pomieszczenia hydroterapii, salka kinowa, pokoje terapii zajęciowej i rehabilitacji. Przy hospicjum będą działały również poradnie wspierające rodziny chorych dzieci.
I choć wmurowanie kamienia węgielnego to pierwszy krok budowy, liczymy że dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu wszystkich życzliwych, uda się doprowadzić inwestycje do szybkiego finału. Tak, aby mogła pomagać chorym dzieciom.

Lipiec 2012

Na terenie budowy hospicjum dla dzieci powstaje wykop pod fundament budynku.

8 SIERPNIA 2012

Budowę hospicjum dla dzieci odwiedził Prezydent Miasta Gdyni Pan Wojciech Szczurek. Przewodnikami po terenie budowy byli: prezes zarządu Allcon Budownictwo Sp. z o. o. Pan Mariusz Białek oraz dyrektor hospicjum ks. Grzegorz Miloch.

Wrzesień 2012

6 grudnia 2012 roku – zawieszenie wiechy na Domu Hospicyjnym dla dzieci

Marzec 2013 roku

Kwiecień 2013 roku

Maj 2013 roku

Dobiegają końca prace przy budowie Domu Hospicyjnego dla dzieci. Teraz czeka nas trudny etap zbierania funduszy na wyposażenie. Puste wnętrza trzeba wyposażyć w łóżka, meble, sprzęt terapeutyczny, wyposażenie kuchni. Wszystkim tym, co konieczne do prawidłowego funkcjonowania Domu Hospicyjnego dla dzieci. Chcemy sprawić, aby mali pacjenci czuli się tu jak w drugim domu. I najważniejsze. Musimy również zgromadzić środki na zakup specjalistycznego i bardzo kosztownego sprzętu medycznego, aby móc właściwie sprawować opiekę medyczną nad naszymi podopiecznymi.

Czerwiec 2013 roku

Close Menu