Bursztynowy Kramik powstał w 2014 roku pod gdyńska kolegiatą… Można w nim znaleźć niezwykłej urody przedmioty tworzone z potrzeby serca… Za dobrowolny datek na rzecz naszego hospicjum można te rzeczy zabrać do domu. Kramik jest czynny w dni powszednie od 10- 14. Najwięcej atrakcji można dostać w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie.

Wierzymy, że ta piękna akcja będzie wzbogacać, angażując ludzi społecznie. Artystom i amatorom da możliwość zaprezentowania swoich dzieł i poczuć się potrzebnym…

Z zebranych środków wspierana jest działalność Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca.

Close Menu